-Aktivitet

Under Cityfestivalen målar två konstnärer, Gunnar Forsman och Johnny Molton, med barnen i Stadsparken. 

Tider: fredag 1/7 kl 13.00 - 16.30, lördag 2/7 kl 14.00 - 17.30.
Målningarna kommer att hängas i Galleri K på Slottsgatan.

Söndag den 3/7 kl 12.00 -16.00 visas samtliga målningarna från Cityfestivalen och Barnfestivalen (21/5) 


Utställningar under sommarperioden

Under perioderna 4/7 - 21/7 och  29/7 - 2/8
ordnas en skärmutställning i fönstret med verk av konstnärsföreningens medlemmar. 
Under perioden 23/7 - 27/7   Art Mobile


Under perioden 6/8 - 21/8  Alevtina Kuzub


Välkomna-----------------------------------------------------------------------------------

Utställningar är i Galleri K:s vänförenings regi i samarbete med Konstnärsföreningen Galleri K


                                                              
Site Builder drivs av  Vistaprint